Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.063

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

4.416

Hình sự

1.389

Dân sự

4.236

Hôn nhân và gia đình

150

Kinh doanh thương mại

125

Hành chính

1

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

744

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính