Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

8.799

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.439

Hình sự

1.049

Dân sự

3.557

Hôn nhân và gia đình

110

Kinh doanh thương mại

99

Hành chính

1

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

542

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Bản án, quyết định mới công bố

cdscv