Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

8.586

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.344

Hình sự

1.015

Dân sự

3.488

Hôn nhân và gia đình

108

Kinh doanh thương mại

95

Hành chính

1

Lao động

2

Quyết định tuyên bố phá sản

533

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv