Loading...
Skip to main content
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

img

http://tand.vinhphuc.gov.vn/content/tintuc/PublishingImages/img_0028.jpg

Trụ sở

Địa chỉ: Số 4, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: 0211.3862 619 - Fax: 0211.3710067
Email:
 toaan@vinhphuc.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

1. Chánh án: Đinh Ngọc Huân

Điện thoại: 02113 844 557

Phụ trách chung các hoạt động của TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc và trực tiếp chỉ đạo các công tác sau:

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Kiểm tra nghiệp vụ; thi hành án hình sự; tổ chức cán bộ, thanh tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng; phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án hình sự.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, chủ tài khoản của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Phó Chánh án: Đỗ Anh Cường

Điện thoại: 02113 861 111

Giúp Chánh án theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác: Giải quyết các vụ án Hình sự sơ thẩm, phúc thẩm về các tội quy định tại chương XIII, XIV, XV, XVI, XXIV, XXI và các chương XXIV của Bộ luật hình sự 2015 (An ninh quốc gia; xâm mạng tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do dân chủ của công dân; xâm phạm sở hữu; các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh); các vụ án về Hôn nhân gia đình; các vụ án Hành chính; giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật tố tụng đối với các vụ việc trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Phối hợp với công tác thi hành án dân sự. Chánh án ủy quyền ký các lệnh giam trong các loại án hình sự được phân công phụ trách và ký quyết định thi hành án hình phạt tù.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Tòa Hành chính, Văn Phòng, Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Giúp Chánh án theo dõi, đôn đốc hoạt động của Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch, Tòa án nhân dân huyện Sông Lô và Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường.

Làm trưởng ban Vì sự tiện bộ của phụ nữ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tố tụng và các nhiệm vụ khác khi được Chánh án phân công.

3. Phó Chánh án: Nguyễn Thanh Danh 

Điện thoại: 02113 862 619

Giúp Chánh án theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác: Giải quyết, xét xử các vụ án Hình sự sơ thẩm, phúc thẩm về các tội quy định tại chương XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV của Bộ luật hình sự 2015 (Xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội phạm về môi trường; các tội phạm về ma túy, các tội phạm xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu); các vụ, việc Dân sự, Kinh doanh thương mại. Xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của luật tố tụng đối với các vụ việc trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Phối hợp với công tác thi hành án dân sự. Chánh án ủy quyền ký các lệnh giam trong các loại án hình sự được phân công phụ trách.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự. Giúp Chánh án theo dõi, đôn đốc hoạt động của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, Yên Lạc, Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo và Tòa án nhân dân huyện Tam Dương.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tố tụng và các nhiệm vụ khác khi được Chánh án phân công.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

Theo Điều 2 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định:

1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

2. Tòa án nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật; xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng; căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân.

Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự, Tòa án có quyền:

a) Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;

b) Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác cung cấp;

c) Khi xét thấy cần thiết, trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

d) Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm;

e) Ra quyết định để thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

4. Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của luật tố tụng.

5. Xử lý vi phạm hành chính; xem xét đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước và quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật.

6. Ra quyết định thi hành bản án hình sự, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước; thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật hình sự, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự.

Ra quyết định hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính do Tòa án áp dụng và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

7. Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án.

8. Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

9. Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của luật.

img


cdscv