Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

CHÁNH ÁN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
ĐINH NGỌC HUÂN
Năm sinh: 1969
Quê quán: huyện Thường Tín, Hà NộiPHÓ CHÁNH ÁN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
ĐỖ ANH CƯỜNG
Năm sinh: 1974
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcPHÓ CHÁNH ÁN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
NGUYỄN THANH DANH
Năm sinh: 1974
Quê quán: huyện Mê Linh, Hà NộiPHÓ CHÁNH ÁN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
ĐỖ THẾ BÌNH
Năm sinh: 1973
Quê quán: huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh PhúcTRƯỞNG PHÒNG TCCB, TT&TĐKT

Image
HÀ NAM
Năm sinh: 1977
Quê quán: huyện Mê Linh, Hà NộiCHÁNH TÒA HÌNH SỰ TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
NGUYỄN DUY SƠN
Năm sinh: 1973
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH TÒA DÂN SỰ TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
VŨ VĂN MẠNH
Năm sinh: 1972
Quê quán: huyện Mê Linh, Hà NộiCHÁNH TÒA HÀNH CHÍNH TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
PHẠM THỊ THÚY MAI
Năm sinh: 1975
Quê quán: huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọTRƯỞNG PHÒNG KTNV&THA TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
NGUYỄN HOÀNG THANH
Năm sinh: 1966
Quê quán: huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH TÒA GĐ&NCTT TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
NGUYỄN VĨNH THÀNH
Năm sinh: 1972
Quê quán: huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọcdscv