Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

CHÁNH ÁN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
NGUYỄN VĂN HOA
Năm sinh: 1960
Quê quán: huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh PhúcPHÓ CHÁNH ÁN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
HOÀNG THANH TRÀ
Năm sinh: 1965
Quê quán: huyện Thái Thụy, tỉnh Thái BìnhPHÓ CHÁNH ÁN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
ĐỖ ANH CƯỜNG
Năm sinh: 1974
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúccdscv