Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

CHÁNH ÁN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
ĐINH NGỌC HUÂN
Năm sinh: 1969
Quê quán: huyện Thường Tín, Hà NộiPHÓ CHÁNH ÁN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
ĐỖ ANH CƯỜNG
Năm sinh: 1974
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcPHÓ CHÁNH ÁN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
NGUYỄN THANH DANH
Năm sinh: 1974
Quê quán: huyện Mê Linh, Hà NộiTRƯỞNG PHÒNG TCCB, TT&TĐKT

Image
HÀ NAM
Năm sinh: 1977
Quê quán: huyện Mê Linh, Hà NộiCHÁNH TÒA HÌNH SỰ TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
NGUYỄN DUY SƠN
Năm sinh: 1973
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcTRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA NGHIỆP VỤ VÀ THI HÀNH ÁN

Image
VŨ VĂN MẠNH
Năm sinh: 1972
Quê quán: huyện Mê Linh, Hà NộiCHÁNH TÒA HÀNH CHÍNH TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
PHẠM THỊ THÚY MAI
Năm sinh: 1975
Quê quán: huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọCHÁNH TÒA GĐ&NCTN TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
NGUYỄN VĨNH THÀNH
Năm sinh: 1972
Quê quán: huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọCHÁNH TÒA DÂN SỰ TAND TỈNH VĨNH PHÚC

Image
NGUYỄN THỊ THU HÀ
Năm sinh: 1980
Quê quán: TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúccdscv