Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

CHÁNH ÁN TAND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Image
PHẠM QUANG HÙNG
Năm sinh: 1975
Quê quán: huyện Lâm Thao, tỉnh Phú ThọCHÁNH ÁN TAND THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

Image
HOÀNG MINH TUẤN
Năm sinh: 1976
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN YÊN LẠC

Image
VŨ THỊ MAI HƯƠNG
Năm sinh: 1968
Quê quán: huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN BÌNH XUYÊN

Image
HOÀNG VĂN SỸ
Năm sinh: 1964
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Image
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Năm sinh: 1975
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN LẬP THẠCH

Image
TRẦN VĂN SƠN
Năm sinh: 1964
Quê quán: huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN SÔNG LÔ

Image
TRẦN HỮU LỰC
Năm sinh: 1974
Quê quán: huyện Lý Nhân, tỉnh Hà NamCHÁNH ÁN TAND HUYỆN TAM ĐẢO

Image
TRẦN QUỐC VIỆT
Năm sinh: 1974
Quê quán: thành phố Việt Trì, tỉnh Phú ThọCHÁNH ÁN TAND HUYỆN TAM DƯƠNG

Image
NGUYỄN THỊ THU
Năm sinh: 1973
Quê quán: TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúccdscv