Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

CHÁNH ÁN TAND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

Image
ĐỖ THẾ BÌNH
Năm sinh: 1973
Quê quán: huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

Image
VŨ QUỐC BÌNH
Năm sinh: 1962
Quê quán: huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN BÌNH XUYÊN

Image
HOÀNG VĂN SỸ
Năm sinh: 1964
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN YÊN LẠC

Image
VŨ THỊ MAI HƯƠNG
Năm sinh: 1968
Quê quán: huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN VĨNH TƯỜNG

Image
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Năm sinh: 1975
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN TAM DƯƠNG

Image
HOÀNG MINH TUẤN
Năm sinh: 1976
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN LẬP THẠCH

Image
TRẦN VĂN SƠN
Năm sinh: 1964
Quê quán: huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh PhúcPHÓ CHÁNH ÁN PHỤ TRÁCH TAND HUYỆN SÔNG LÔ

Image
NGUYỄN BÌNH THUẬN
Năm sinh: 1967
Quê quán: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh PhúcCHÁNH ÁN TAND HUYỆN TAM ĐẢO

Image
TRẦN QUỐC VIỆT
Năm sinh: 1974
Quê quán: thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọcdscv