http://10.1.82.13<![CDATA[Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân hai cấp năm 2023]]>
]]>
http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND299847http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND299847Wed, 24 May 2023 15:59:00 +0700
<![CDATA[Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028]]>
]]>
http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND293572http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND293572Wed, 22 Mar 2023 10:40:00 +0700
<![CDATA[Hội nghị tổng kết công tác Tòa án năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023]]>
]]>
http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND287826http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND287826Tue, 17 Jan 2023 10:00:00 +0700
<![CDATA[Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII]]>
]]>
http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND283600http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND283600Tue, 13 Dec 2022 08:49:00 +0700
<![CDATA[Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng]]>
]]>
http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND283374http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND283374Wed, 07 Dec 2022 16:12:00 +0700
<![CDATA[Sáng 4/10/2022, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ III, năm 2022.]]>
]]>
http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND280280http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND280280Thu, 13 Oct 2022 14:13:00 +0700
<![CDATA[Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết số: 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc Hội.]]>
]]>
http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND280207http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND280207Thu, 13 Oct 2022 10:31:00 +0700
<![CDATA[TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM]]>
]]>
http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND221192http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND221192Thu, 04 Aug 2022 16:51:00 +0700
<![CDATA[Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII]]>
]]>
http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND221190http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND221190Thu, 04 Aug 2022 16:40:00 +0700
<![CDATA[CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025]]>
]]>
http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND220620http://vinhphuc.toaan.gov.vn/webcenter/portal/vinhphuc/chitiettin?dDocName=TAND220620Thu, 28 Jul 2022 15:14:00 +0700