Loading...
Skip to main content

Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII

(27/07/2018 18:10)

Chiều ngày 26/7/2018, Đảng bộ TAND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (Khóa XII) “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND  tỉnh Vĩnh Phúc đã quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 23-CT/TW gắn với một số Chỉ thị, Hướng dẫn của Ban Bí thư trên lĩnh vực lý luận chính trị mới được ban hành, gồm: Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 24/7/2018 của Đảng ủy TAND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư .

Hội nghị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, năng lực tổng kết và chỉ đạo thực tiễn; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đôn Minh Tiến


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 83
cdscv